Dating kp st zajka

RU ZHEVATELNYJ-MARMELAD-LAKRICHNYE-KONFETY-SHOKOLAD-KUPIT-CENA. RU ZHIVOY-I-KINETICHESKIY-PESOK-V-TOLYATTI-I-SAMARE. Zbog svoje iskrenosti i principijelnih stavova u sredini Rdje radi uziva dobar ur*led. Iz navedenih razlora predlazerao da se Kajdarpasic ft NA. Vudnost i-iusliman ■ Di Javljanjlvo ; " '■ ■ ' '"} HFRJ " ■ ' ■'-. ia3inbravar ft - preikiiei Ji jdje |c lapgskn Fir-ma Karkovic - Dizeldorf p Vrafe (grain) djtlalnoiil Hcrataza metalnih konstrukcija Skolika ipreni, odoosno iliuina . - Bar/Crna Gora m-ti-:*h:^™QM'--±A^$'i ■■■:■:■ D ~ 2r / 18 W lff-s ' Prfumr. Na njihovim obradama ce ~B"e i u buduce koristiti, jer ima dobre preduslove da dodje do podataka o n.jihovoo nep. Svojim dosadasnjim radom je pokazao dobru volju za pruzanje podataka i i3pol;jio afinitet za saradnju. veaa "Okean" i ragtatruja kao aaradnlk pod paaudo- oimom "Noiaar". godine 3ftfc SL&, ODOBHESJE Ha osnovu Slaaa 46 Pravila o radu SDB odobrava. iu£sfif IX QEN2BA * Lia Uu C&i I I UUBOVIC, (Sevkije) Ibrahim - "Brion" 1925. RU ZAPCHASTI-DAEWOO-NEXIA-MATIZ-ESPERO-LANOS-NUBIRA-LEGANZA-TICO. RU ZAPCHASTI-DLYA-INOMAROK-BELGOROD-KUPIT-INTERNET-MAGAZIN-ZAKAZAT. - Prosjeka/Visegrad ; i- IPS — i: U '-::::„/ ;.:■■' 7.10.1922. VOJE prljfl adlaska u inoatranstvo t na kojlra zndaelma (Ilnljl) nacionnliznra Karahod Zio. Ns nekoli ko_ kcntakata L Corbo je naraetao p Uan Jj'e"" , ' opt _ ere t e -' 1csti '' saradn Jom sa SOs" traie'ayeza, da fica prema kojima je Cor"bo~b T^""us BJe7e"n"ne zasluzuju dalji bezbjedncsni intres, a imajudi u vidu iinjenicu da : z - b l e I^i! PQDS^Klf ETAR SOS CUVAKI JUGOSLAVIA - SURADNICI UDBE U BIH CUKOJEVTC, (Zenila) Ibrahim - "Tale" 1922. 1 Kjesai ured Prelovo I1ati£ar Meprivredno CUVARI JUOOSLAVIJE - SURADN1CI U DBE U BIH -.,...; ;■.....::.;;.-, koju Jo u»m)oron a) MJtsto.drzava 1 .

CUVARI JUGOSLAVUE - SURADNICI UDBE U BIH CENTAR SLUZBI DRZAVNE BEZBJEDNOSTI GORAZDE CU VAR1JUG0 SLA IDBE U DIH II AHMETBEGOVIC, (Fehima) Mustafa - "Informator" 1934. CUVARIJUGOSI i UDBE U BIH ci b& U K Heii ( I twin «w*Mdi* • Kojl gt opchi:.; i j*t OHj . n r£:::::::;f"" dl Ka Mn odrjjvantc vne 11, stepcn poiii-ianosr.! Koji qa lvnl radnlfc dt'll Kustoc /V-.o " nstoll podael. Oenofjodisnja Skoln i GUP frmcuski i ; o yrirotll Ja yeseo, lako 30 pribli X^vn i uklapn vi druatvn, r Hzli Siiik sro-Ltnn i nrores Ti Jn. Bekan cesto konta Jrtira aa Karovicem na raznin mjeatima u gradu, povremeno mu odlazi u kucau pos^etu, a nakon Karovicevog zaposlenja u axhivu SO Poca, ima ualove za ko- ntakte s njim i na radnom njestvi. d Je Utno Bti Iaxo Ti6 Jahi Ma u Bituaciji Je da prati i d Jt Xatno Bt aekih Ilea koja mi obuh Yadeaa planoa oporatiwio iatraiira Skog rada po au*»li*anskoa aacionalisau u arediai gdje radi i Si-r U Ha oanovu avega isloienog predla2«*o da ae ragiatruje kao aaradnik pod peeudoniaoa "Ko5ur", a da ae bri Ss kao op. Heoaenjen «, Marodnoat Musliman 7, Brla Tl Juutino' SFEJ -«,-■- Carxlan* Ikali ui fakultat •tmen» kraluutaclja ■•■ Seoloski fakultet "Al-Azhar" u Kairu 1. gdj* j a VJersko prosvdetni referent u Odboru 11 Gorazde lo. rcianik: Seaad Zai Eovi.': Ecei-r.&:-:--u, opstina Ugljevik, Husliman, drzavljanin SF3J, aavreio ia- lasski teol Obki falcultei; u Kniru, asistent n8 ITi'-u l Sarajavu, stalno nastanjen u Sarajevu. vazl f »aradn,i, ueragio Esad /Cornpt.4 j1»v«/ CUVARI JUGOSLAVIA ■ SURADNICI UDBE U BIH DEDOVIC, (Avde) Nezir - "Javor" 1945. No3ib, POK Stcpan pouzdanoael Kojt 9a operatlvnl radnlk drzl Ostall podacl, mllljcnja prljcdlozl o op.

Leave a Reply